De Commandeursmolen kan het grote werk prima aan, maar is geen fabriek. En met de hoge mate van schaalvergroting en automatisering, is het evenmin een gewone molen. Het is een maalderij, die de hoge kwaliteits- en efficiency-eisen van nu fundeert op eeuwenoude ambachtelijke techniek.

De Commandeursmolen beschikt over zeven koppels molenstenen en een ruim silocomplex van 12 maal 30 ton. De infrastructuur omvat een geavanceerde graan reinigingsinstallatie, gescheiden productielijnen voor meel en bloem, meel- en bloem mengketels, meelbunkers, een afzaklijn met palletiseerinrichting en een filterinstallatie. De centrale PLC-besturing met volautomatische weegtoestellen voor meel, bloem en zemelen maakt het mogelijk om elk gewenst product te maken.